Bitcoin 7 unsprezece


bitcoin 7 unsprezece

Creşterea deficitului bugetar în bitcoin 7 unsprezece ianuarie-noiembrie este explicată, pe partea venituri, de: -evoluţia nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie- noiembrie datorită crizei, precum şi ca urmare a amânării plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada crizei 19,08 mld lei-de creşterea cu 1,88 mld lei a restituirilor de TVA, faţă de nivelul aferent perioadei ianuarie-noiembriepentru susţinerea lichidităţii în sectorul privat - de bonificaţiile acordate pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,9 mld lei.

De asemenea, pe partea de cheltuieli, faţă de creşterea bugetară prin efectul legilor s-a înregistrat o creştere a cheltuielilor bitcoin 7 unsprezece investiţii cu 8,02 mld lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi plăţi cu caracter excepţional generate de epidemia COVID de aproximativ 13,78 mld lei. Exprimate ca pondere în PIB estimat, veniturile bugetare au înregistrat o creştere cu 0,4 puncte procentuale, determinată cu precădere de dinamica favorabilă a veniturilor din fonduri europene.

bitcoin 7 unsprezece

Volatilitatea crescută a încasărilor lunare, începând din martie, este explicată de facilităţile fiscale acordate în conjunctura actuală. Cel mai mare aport la acest avans l-au avut încasările din impozitul pe veniturile din pensii, urmate de cele din impozitul pe salarii, respectiv cele aferente Declaraţiei unice.

bitcoin 7 unsprezece