Carte de credit către gateway- ul de plată bitcoin, Formular de căutare


Comisioane fixe Comisioanele fixe sunt stabilite în Acordul de utilizare pentru țara în care este înregistrat Contul dvs. Comisioane de tranzacționare suplimentare Comisionul pentru primirea plăților transfrontaliere vânzare denumit, de asemenea, comision suplimentar bazat pe procente pentru tranzacții comerciale internaționale se aplică așa cum se menționează în Acordul de utilizare, cu excepția faptului că nu se aplică în cazul plăților primite de pe carduri folosind Serviciile de plată cu cardul online, conform structurii tarifare Interchange Plus și tranzacțiilor cu carduri American Express.

Rapoarte lunare privind costurile de tranzacționare. PayPal va pune la dispoziție rapoarte lunare privind costurile de tranzacționare inclusiv comisioanele interchange pentru tranzacțiile cu cardul pe care le procesați folosind Produsul. Aceste rapoarte vor putea fi descărcate din contul dvs. Rapoartele nu includ plățile PayPal standard.

Alegerea structurii tarifare Interchange Plus și a structurii tarifare Preț mediu unic Puteți alege structura tarifară aplicabilă pentru primirea plăților cu cardul prin intermediul Serviciilor de plată cu cardul online prin metodele sau procedurile pe care PayPal vi le poate pune la dispoziție.

maid btc tradingview

Dacă nu faceți o alegere, veți rămâne cu structura tarifară actuală. Puteți alege structura tarifară doar pentru tranzacțiile viitoare, nu și pentru cele trecute. Comisioanele interchange sunt stabilite de Visa și MasterCard.

PayPal va percepe întotdeauna comisionul interchange conform prevederilor Visa și MasterCard și ale Achizitorului. Comisioanele interchange unice se pot modifica din când în când. Pentru informații suplimentare despre comisioanele interchange, consultați site-urile web MasterCard și Visaprecum și prezentarea noastră generală simplificată. Dacă optați să fiți tarifați conform structurii tarifare Interchange Plus, sunteți de acord că, atunci când PayPal primește o plată cu cardul pentru dvs.

PayPal înainte să ajungă în secțiunea aferentă contului de plată a contului PayPal. Instruiți PayPal să plătească acele fonduri în Contul dvs.

Procesăm plăți prin carduri debit/credit și carduri speciale

Cât timp fondurile sunt reținute în Contul de rezervă, tranzacția va apărea ca fiind în așteptare în Detaliile contului. PayPal nu consideră că plata efectuată cu cardul în Contul de rezervă este la dispoziția dvs.

Securitatea informațiilor și protecția datelor 4. Sunteți de acord în calitate de Comerciant să respectați programul 1 de mai jos care face parte integrantă a prezentului Acord.

Our services

Trebuie să protejați toate datele de card asupra cărora dețineți controlul conform PCI DSS și trebuie să concepeți, să întrețineți și să operați site-ul dvs.

Trebuie să vă asigurați în permanență că personalul dvs. Totuși, conformitatea PayPal și a Produsului dvs. Cerințele Băncii Centrale Europene și a autorităților de supraveghere bancară ale PayPal impun utilizarea 3D Secure în anumite situații; de asemenea, Asociațiile de carduri pot impune această măsură pentru a reduce numărul mare de tranzacții cu cardul neautorizate de deținătorul cardului.

PayPal vă poate solicita prin notificare să implementați 3D Secure pentru toate sau anumite Tranzacții cu cardul. Sunteți de acord să implementați 3D Secure dacă acest lucru este solicitat prin notificare, atunci când emitentul unui card anume acceptă 3D Secure pentru cardul respectiv.

Nu puteți trimite tranzacții de plată în care suma este rezultatul unui schimb valutar dinamic.

Homepage | NETOPIA Payments

Acest lucru înseamnă că nu puteți lista una articol într-o monedă și accepta plata într-o monedă diferită. Dacă acceptați plăți în mai mult de o monedă, trebuie să indicați separat prețul pentru fiecare monedă. Sunteți de acord, în calitate de Comerciant să respectați Programul 2 de mai jos care face parte din prezentul Acord.

Termenii Programului de protecție a datelor prevalează asupra termenilor conflictuali din prezentul Acord privind protecția și confidențialitatea datelor. Sus 5. Cum se aplică celelalte documente juridice ale noastre 5. Acordul de utilizare face parte din prezentul Acord. În măsura în care acest lucru este posibil, prezentul Acord și Acordul de utilizare trebuie interpretate ca un tot consistent.

Atunci când apare un conflict de interpretare, prezentul Acord prevalează asupra Acordului de utilizare în măsura în care este vizat conflictul, cu excepția utilizării Produsului sau a Serviciului de plată cu cardul online de către dvs. Cuvintele cu majuscule care nu sunt definite în prezentul Acord sunt definite în Acordul de utilizare. Acordul de utilizare include prevederi importante precum cele care: 5.

PayPal în situațiile indicate în Acordul de utilizare.

bitcoin trade cartao de credito

Sunteți responsabil cu efectuarea recuperărilor, stornărilor și a altor plăți invalidate conform Acordului de utilizare, indiferent de modul în care utilizați și configurați Produsul, inclusiv tehnologia de filtrare a fraudelor și instrumentele de prevenție similare dacă există. Aceste instrumente pot fi utile la identificarea fraudelor și evitarea problemelor de plată, însă nu vă afectează răspunderea și responsabilitatea în temeiul Acordului de utilizare privind recuperările de plăți, stornările și plățile invalidate.

Dacă sunteți de acord să respectați prezentul Acord, sunteți, de asemenea, de acord cu Contractele cu entități comerciale. Acestea sunt acordurile dvs. Confirmați că ați citit, consimțit și sunteți de acord cu Declarația de confidențialitate PayPal care explică informațiile pe care le colectăm despre dvs.

În special, sunteți de acord și consimțiți ca PayPal să obțină de carte de credit către gateway- ul de plată bitcoin o parte terță istoricul de plată și informațiile financiare privind capacitatea dvs. PayPal va revizui creditul dvs. Btc noua actualizare va stoca, utiliza și divulga toate informațiile pe care le deținem despre dvs.

American Express poate folosi informațiile obținute din aplicația dvs.

How To Accept Bitcoin Payments With WooCommerce and Coinbase (100% FREE)

Prin acceptarea prezenților termeni, sunteți de acord să primiți comunicări comerciale de marketing din partea American Express. Puteți renunța transmițându-ne o notificare.

Conectați-vă la contul dvs. Aici puteți alege să cumpărați cripto cu diferite monede fiduciare. Introduceți suma pe care doriți să o cheltuiți, iar sistemul va afișa automat cantitatea cripto pe care o puteți obține.

Vizitați pagina noastră de Centru de ajutor PayPal accesibilă din Acordul de utilizare și de pe majoritatea paginilor web PayPal pentru a afla cum să ne contactați. Dacă renunțați să primiți comunicările comerciale de marketing, veți primi în continuare mesaje importante legate de tranzacții și relația cu American Express. În această situație, American Express va stabili prețurile pentru tranzacțiile American Express, iar dvs. American Express vă poate audita în orice moment pentru determinarea respectării normelor American Express.

[Tech News] Orasul Zermatt din Elvetia accepta acum plata impozitelor in Bitcoin

Autorizați PayPal să trimită tranzacții și să primească plăți de la American Express și să transmită informații privind tranzacțiile și comercianții către American Express pentru analiza acestora și crearea de rapoarte și în alte scopuri legitime de afaceri, inclusiv pentru comunicările comerciale de marketing și comunicările tranzacționale importante.

Comerciantul poate înceta acceptarea condițiilor American Express în orice moment, printr-o notificare. American Express va fi beneficiarul terț al prezentului Acord în vederea acceptării cardului American Express.

În calitate de beneficiar terț, American Express va avea dreptul să impună respectarea termenilor prezentului Acord de către dvs. Confirmați și sunteți de acord că American Express nu va avea nicio răspundere privind obligațiile PayPal față de dvs.

În plus, este interzis să furnizați sau să puneți la dispoziția oricărui deținător de card American Express care se deplasează la locația fizică, un computer sau o interfață online care îi va permite acestuia să-și acceseze Contul PayPal.

Sus 6. Proprietatea intelectuală și codurile de identificare 6. PayPal vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă, nesublicențiabilă, limitată pentru a a folosi Produsul conform documentației furnizate pe site-ul PayPal; și pentru b a folosi documentația furnizată de PayPal pentru Produsul dvs. Produsul dvs. Trebuie să respectați cerințele de implementare și utilizare incluse în documentația și instrucțiunile PayPal care însoțesc produsul, emise de PayPal la anumite intervale de timp inclusiv, fără a se limita la, cerințele de implementare și utilizare pe care vi le impunem privind respectarea legislației aplicabile și a normelor și regulamentelor aferente sistemelor de carduri.

Stiri financiare

PayPal vă va furniza anumite coduri de identificare specifice dvs. Aceste coduri vă identifică și carte de credit către gateway- ul de plată bitcoin mesajele și instrucțiunile pe care ni le transmiteți, inclusiv instrucțiunile operaționale către interfețele software PayPal. Utilizarea codurilor poate fi necesară pentru ca sistemul PayPal să proceseze instrucțiunile de la dvs.

cum se opțional bitcoin bitcoin

Trebuie să păstrați codurile în siguranță și să nu le divulgați părților pe care nu le-ați autorizat să acționeze în numele dvs. Sunteți de acord să respectați măsurile de siguranță rezonabile recomandate de PayPal la anumite intervale de timp pentru păstrarea în siguranță a codurilor de identificare.

Dacă nu protejați codurile conform recomandărilor, trebuie să notificați PayPal în cel mai scurt timp, pentru ca PayPal să anuleze și să emită din nou codurile.

PayPal poate anula și emite din nou codurile, dacă are motive să considere că siguranța acestora a fost compromisă, după notificarea dvs.

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestor materiale rămân în proprietatea PayPal sau a instituției acceptatoare relevante după caz. Sunteți de acord să nu transferați, alocați, actualizați, vindeți, revindeți parțial sau integral Materialele pro niciunei persoane.

Dreptul de proprietare asupra mărcilor dvs. Declarați și garantați că aveți autoritatea să acordați PayPal dreptul de a folosi Mărcile dvs. Condiții de utilizare pentru funcționalități specifice 7. Clauzele din anexa 3 se aplică utilizării de către dvs. Dacă utilizați Instrumentul de criptare, înainte de a colecta Datele de card ale clienților dvs.

bitcoin bursa de tranzacționare pe piața bursieră

Sub rezerva clauzelor din prezenta secțiune 7. În urma acestor verificări, Datele actualizate aplicabile ale cardului referitoare la clienții dvs. În cazul în care vă este pus la dispoziție Serviciul de actualizare a contului, PayPal vă va trimite o notificare prin e-mail conform căreia Serviciul de actualizare a contului a fost activat în contul conturile dvs.

Puteți alege să întrerupeți utilizarea Coinmarketcap bitcoin indonezia de actualizare a contului în orice moment, prin furnizarea unei notificări în scris către PayPal despre o astfel de alegere sau prin orice alte mijloace care pot fi desemnate de PayPal.

Confirmați și carte de credit către gateway- ul de plată bitcoin de acord că Serviciul de actualizare a contului este furnizat exclusiv în scopul actualizării Datelor de card aplicabile pentru a vă permite acceptarea tranzacțiilor utilizând Produsele.

Nu veți utiliza Serviciul de actualizare a contului în niciun alt scop, inclusiv, fără limitare, utilizarea oricărei părți din datele Serviciului de actualizare a contului în legătură cu dezvoltarea oricărui alt serviciu sau produs. Veți respecta pe deplin legislația aplicabilă și regulile schemei de carduri în legătură cu utilizarea Serviciului de actualizare a contului. În plus, veți furniza clienților dvs. Cele de mai sus vor include, fără limitare, încorporarea promptă în termenii și condițiile dvs.

Sunteți de acord că veți păstra toate informațiile și Datele de card oferite prin intermediul Serviciului de actualizare a contului, dacă este cazul, în regim strict confidențial. Nu puteți divulga informațiile sau Datele de card ale niciunei terțe părți și nu puteți utiliza aceste informații sau Date de card în alte scopuri decât cele care pot fi permise în mod expres.

Acord pentru serviciile de plată cu card online PayPal

Veți despăgubi PayPal împotriva oricărei pierderi care apare ca urmare a încălcării de către dvs. Confirmați că Serviciul de actualizare a contului poate fi corect numai în măsura în care participă o bancă emitentă de carduri și un client și că este posibil ca multe bănci și clienți emitenți de carduri să nu participe.

Totul despre Link2Pay Cauți o soluție rapidă care să îți permită să vinzi online, chiar dacă nu ai experiență în a administra un e-shop? Opțiunea de link de plată este ideală: nu ai nevoie de implementare tehnică, configurarea este facilă iar clienții sunt la un click distanță.

Confirmați și sunteți de acord că Serviciul de actualizare a contului se poate baza pe informații, Date de card și servicii furnizate PayPal de către terți. PayPal poate rezilia Serviciul de actualizare a contului în orice moment, în urma notificării dvs.

demo trading bitcoin

Încetarea și suspendarea 8. Serviciul PayPal de asistență clienți va confirma încetarea prin e-mail. Această opțiune vă permite să încetați folosirea Produsului și plata oricăror tranzacții viitoare, însă contul dvs. PayPal rămâne deschis și prezentul Acord și Acordul de utilizare rămân în vigoare. Puteți începe să folosiți din nou Produsul în orice moment conform clauzelor prezentului Acord, cu modificările ulterioare.

Serviciul PayPal de asistență clienți va confirma rezilierea acordului prin e-mail.

Un singur procesator, mai multe metode de plată

Această opțiune reziliază prezentul Acord, permițându-vă să opriți folosirea Produsului și plata tranzacțiilor viitoare și inițiază procedura de închidere a Contului dvs. Contul dvs.

PayPal rămâne deschis și Acordul de utilizare aferent rămâne în vigoare până când închiderea Contului PayPal intră în vigoare, conform prevederilor privind închiderea Contului PayPal din Acordul de utilizare.

PayPal poate înceta prezentul Acord sau orice parte specifică Produsului astfel: 8. În absența unei notificări contrare, încetarea prezentului Acord nu vă afectează Acordul de utilizare, iar Contul PayPal rămâne deschis.

  • Card | NETOPIA Payments
  • SelfPay | Statie de plată
  • bigys.ro | Transferuri Nationale si Internationale | Persoane Fizice
  • Aplicații pentru bitcoin trading

PayPal rămâne deschis și Acordul de utilizare rămâne în vigoare până când închiderea Contului PayPal intră în vigoare, conform prevederilor privind închiderea Contului PayPal din Acordul de utilizare. PayPal poate înceta prezentul Acord imediat fără notificare dacă dvs. Când prezentul Acord sau orice parte a acestuia încetează, trebuie să opriți imediat utilizarea Produsului vizat, iar PayPal vă poate opri sau împiedica să le folosiți după încetare.

Totuși, dacă folosiți Produsul după încetarea prezentului Acord, atunci acesta se va aplica în continuare utilizării de către dvs. Următoarele secțiuni din prezentul Acord vor rămâne în vigoare și după încetarea prezentului acord și vor păstra pe deplin validitatea și efectul: secțiunile 2, 4. Încetarea prezentului Acord sau a oricărei părți a acestuia nu va afecta drepturile, modalitățile de reparare sau obligațiile părților rezultate sau scadente înainte de încetare, iar dvs.

PayPal vă poate solicita să luați măsuri corective specifice pentru remedierea încălcării și ridicarea suspendării, deși nicio prevedere din prezentul Acord nu împedică PayPal să adopte alte modalități de reparare de care dispune în ceea ce privește încălcarea contractului.

Dacă PayPal suspendă accesul dvs. Suspendarea de către PayPal a accesului și utilizării Produsului de către dvs. Sus 9.