Mysql 1236, Create an account or sign in to comment


Curea sau sfoară, ață mai groasă, fîșie îngustă și mai ales împletită de cînepă, de lînă etc.

Traista cu flori mari, cu baieră colorată. II Eu îmi luam ghiozdanul, îi treceam băierile pe dupe gît și colindam pe aceleași cărări. Dacă vede și vede, taie baierile de la traistă Mîna Sub șa că băga, Plosca De baieri scotea, un pahar de vin turna.

mysql 1236

Biata fată își plîngea nevinovăția cu niște graiuri de-ți rupea băierile inimii. Frunză, văzîndu-l cum verb reflexiv:ea să-și ascundă oftatul, s-așeză mai bine pe prispă, își răsuci o țigară, cu simțămîntul că omul e gata să-și dezlege baierile inimii. A ofta sau a striga, a rîde etc.

mysql 1236

Sărăcuț de maica-mea — strigă din băierile inimei Bisoceanul. III Tetis chemă pe Briareu ca să iasă din băierile adînci ale pîmîntului.

mysql 1236

Ață, șiret, șnur etc. Își puse mînile în cap, își rupse în urmă băierile cămășii.

mysql 1236

I Umblau și pui de lele care tăiau pe nesimțite PAS, L. În chimir se amestecau, pe lîngă băierele pungii, lanțugul briceagului N-ai decît să strîngi băierile pungii. Rar; în forma baier Amuletă. Acest copil mysql 1236 un baier atîrnat de gît. Și dacă îl luă, văzu că-ntr-însul era o scrisoare.

mysql 1236